eTaito -hanke on käynnistynyt syksyn 2012 aikana ja kestää vuoden 2013 loppuun saakka. Kyseessä on OPH:n ja Ilmajoen kunnan rahoittama hanke.

Hankkeen tavoitteena on löytää oppilaskeskeisiä ja helposti lähestyttäviä työtapoja ja välineitä tvt:n opetuskäyttöön. Hankkeessa pyritään rakentamaan kouluille sellaisia teknisiä ratkaisuja, jotka tukevat erityisesti oppilaiden yhteistyötä sekä osallistumista opetukseen. Hankkeessa oppilaille tarjotaan välineitä, jotka mahdollistavat nopean tiedonhaun, mahdollisuuden yhteistoiminnalliseen sisällöntuotantoon sekä tasa-arvoiset mahdollisuudet tvt-välineiden käyttämiseen opinnoissaan. Hankkeessa pyritään huomioimaan nettisukupolven toimintamallit opetuksessa. Opettajille tarjotaan helposti lähestyttäviä tvt-välineitä, jotka tukevat opetuksen pedagogisia tarpeita. Lue lisää eTaito-blogista!